Is BDSM ziekelijk?

Psychiatrie

In de vorige versie van het wereldwijde diagnostisch handboek van de psychiatrie, de DSM-IV-TR, staat BDSM beschreven als een stoornis. In de meest recente versie, de DSM-V, wordt voor het eerst BDSM geschrapt.
Sadomasochisme is pas een stoornis volgens de DSM-V wanneer het persoonlijk lijden veroorzaakt. Dit lijden dient los te staan van lijden door het sociale taboe op BDSM.
Er is nog wel sprake van ziekelijk gedrag als er geen wederzijdse goedkeuring (“consent”) is. Ook is het ziekelijk als er een blijvende verwonding of de dood door ontstaat.
Consensuele BDSM is in de nieuwste versie van de DSM weliswaar een parafilie maar geen parafiele stoornis meer.

Seksuologie

Het Europese handboek “ESF & ESSM syllabus of clinical sexology” van 2014 noemt BDSM “atypisch seksueel gedrag” en adviseert consensuele parafilieën zoals BDSM niet te stigmatiseren of te pathologiseren.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is recent onderzoek dat aantoont dat:

  • een BDSM geaardheid niet veroorzaakt wordt door misbruik in het verleden of moeilijkheden met ‘normale’ seks.
  • niet gecorreleerd is met een karakter- of persoonlijkheidsstoornis
  • BDSM-ers een hogere score hebben in subjectief welzijn en lagere score op angst. Ze zijn minder neurotisch, meer experimenteel en minder gevoelig voor afwijzing.

Daarnaast blijken pijn en genot volgens ander onderzoek elkaars verlengde te zijn in dezelfde hersendelen. Uit recent onderzoek blijkt dat matige pijn met een positieve verwachting als genot wordt ervaren in het brein. Hevige pijn wordt wel als subjectief akelig ervaren; aangename sensaties als genot.
De onderzoekers noemen dit verschijnsel (matige pijn + positieve verwachting -> genot) een “hedonic flip”. Dit is waarschijnlijk waar de BDSM-er mee speelt, als dat neurochemisch vertaald wordt. De onderzoekers vergelijken het met pijn bij een massage, (vecht)-sporten, stoeien etc. Samenvattend toont dit onderzoek aan dat sadomasochisme waarschijnlijk op een normaal fysiologische werking van de hersenen gestoeld is.


Samenvattend:
BDSM is geen aandoening, die om behandeling vraagt. Het vraagt wel om kennis en begrip. Gezien de aantallen BDSM-ers is volgens onze stichting een brug noodzakelijk tussen de oude, onwetende “bevooroordeeldheid” en boven beschreven feitelijkheden. De “Consensual Deviance” wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Verdere informatie

Wanneer u verdere informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Literatuur

Wismeijer (2013)
Kruize (2015)
Richters (2008)
Leknes (2013)