BDSM en stigma

Zoals homofilie in de jaren vijftig een taboe was, durven veel BDSM-ers nu nog steeds niet voor hun geaardheid uit te komen. Zij vrezen be- en veroordeeld te worden vanwege associaties met termen als “mishandeling”, “gestoord”, “gevaarlijk”, “pervers” etc. BDSM-ers die openlijk voor hun geaardheid of activiteiten uitkomen, lopen het risico op discriminatie, het verlies van werk, ontzetting uit het ouderlijk gezag en verstoorde relaties op allerlei terreinen.

Voor de BDSM-er zelf betekent dit dat hij of zij de keuze heeft om dit risico te lopen en de consequenties te aanvaarden. De andere optie is om het als geheim mee te dragen en geen uiting te kunnen geven aan zijn of haar aard, identiteit en levenswijze. Het verzwijgen van een (seksuele) identiteit is gecorreleerd met een negatieve lichamelijke en geestelijke gezondheid, meer eenzaamheid, schuldgevoel, minder eigenwaarde etc. Het is stressvol.

De “Vijftig tinten-trilogie” en het schrappen van BDSM uit het diagnostisch handboek van de psychiatrie, de DSM-5, vormen mogelijk de eerste aanzet tot publiekelijke acceptatie en emancipatie voor BDSM. “Consensual Deviance” poogt hieraan een bijdrage te leveren.

Verdere informatie

Wanneer u verdere informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Literatuur

Bezreh (2012)
De Block (2013)
Wright (2006)