BDSM en consensus

Afspraken maken is altijd noodzakelijk binnen BDSM. Dit is noodzakelijk omdat er handelingen gebeuren die buiten de normale, sociale omgangsvormen vallen. BDSM is per definitie een spel met een wederzijdse en verbaal uitgesproken overeenstemming tussen de personen in het BDSM spel. Dit wordt “consensus” genoemd.

Normen: SSC, RACK en R5V

“SSC” staat voor Save (veilig), Sane (Verstandig) en Consensual (met wederzijdse instemming). Sommige mensen zeggen dat BDSM nooit helemaal veilig kan zijn, gezien de aard van de activiteiten. Daarom hangt een deel van de BDSM-ers tegenwoordig een norm aan die RACK heet.
“RACK” staat voor Risk Aware Consensual Kink. Dit betekent dat beide partners van tevoren voldoende op de hoogte zouden moeten zijn van de risico’s en deze met elkaar bespreken tot er overeenstemming over volgt.
Een derde norm die gebruikt wordt is “R5V”: Respect, Vertrouwen , Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Voorzichtigheid en Vrijwilligheid.
“Consensual Deviance” hangt deze normen ook aan.

Stopwoorden

Om grenzen niet te overschrijden, zijn afspraken om het BDSM spel (tijdelijk) te stoppen gebruikelijk. Dit gebeurt door middel van het eventueel uitspreken van zogenoemde stopwoorden tijdens het spel. Harde stopwoorden (zoals “ROOD” of “STOP”) worden gebruikt om het spel onmiddellijk en geheel te staken. Zachtere stopwoorden (zoals “ORANJE” of “GENADE”) worden gebruikt om aan te geven dat men in de buurt komt van een (mogelijk onvoorziene) harde grens. De invulling van deze stopwoorden is heel creatief en eigen.

Grenzen

Binnen BDSM spreekt men over “harde grenzen” en “zachte grenzen”. Harde grenzen dienen niet overschreden te worden. Zachte grenzen zijn minder strikt. Met een “zachte” grens kan wat meer “gespeeld” worden. Sommige mensen houden van gezamenlijk spelen “op de grens” of zijn bezig met “het oprekken van de grenzen”.

Sublijsten en domlijsten

Om de communicatie te vergemakkelijken bestaan er zogenaamde sublijsten. Op zo’n lijst kan ingevuld worden wat de voorkeuren van de onderdanige (sub) zijn, de mate waarin en wat de harde grenzen zijn. Sublijsten zijn vanaf diverse sites te downloaden zoals bijv.:

Omdat een goede communicatie en het gezamenlijk bewaken van grenzen zo belangrijk is, gaat  (excessief) alcoholgebruik en/of druggebruik slecht samen met veilig spelen.

Verdere informatie

Wanneer u verdere informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.